Veelgestelde vragen

Het doorbellen van de uitslag dient steeds te gebeuren op het volgend nummer: 0900/28.8.28

Als u dit nummer gevormd hebt heet een stem u welkom. U drukt 1 (één) om na te gaan of je over een geschikt telefoontoestel beschikt, Vervolgens kiest u het nummer van je respectievelijke competitie.

U kan enkel uitslagen van wedstrijden doorbellen die in de kalenderweek dat u belt zijn voorzien.

Het doorbellen moet gebeuren vóór middernacht.

Vervolgens hebt u 3 keuzemogelijkheden:

Het doorgeven van één of meerdere uitslagen

 1. U tikt het wedstrijdnummer in, en sluit af met de * (ster) toets. Het wedstrijdnummer bestaat steeds uit 5 cijfers. De volledige wedstrijdnummers vindt u in het kalenderboekje

 2. U tikt het aantal doelpunten voor de THUISPLOEG in en bevestigt met de * (ster) toets

 3. U tikt het aantal doelpunten voor de BEZOEKERS in en bevestigt met de *(ster) toets

 4. Het systeem herhaalt de volledige wedstrijd (namen van de clubs) + uitslag.

Indien alles juist is bevestigt u met 1 (één), indien fout drukt u op 0 (nul) en herbegint. Indien u meerdere uitslagen wil ingeven herbegint u de procedure.

 

 
 

Het opvragen van één of meerdere uitslagen

 1. Uitslag van een wedstrijd opvragen.
  Het wedstrijdnummer intoetsen en de uitslag wordt medegedeeld. vb: Wedstrijdnummer 12345 : ploeg A 3 ? ploeg B 1.

 2. Al de uitslagen van de in die week gespeelde wedstrijden van een bepaalde reeks worden gegeven. vb : wedstrijdnummer 12341 : ploeg A 3, ploeg C 2 wedstrijdnummer 12342 : ploeg D 9, ploeg E 3 enz.

 3. Uitslagen van een reeks ontvangen per fax. Nummer van de reeks intoetsen. Weeknummer intoetsen (in twee cijfers), Intoetsen faxnummer en de fax wordt verstuurd.

 4. Uitslagen van een ploeg ontvagen per fax. Ploegnummer intoetsen : 7 cijfers = stamnummer + teamnummer Intoetsen faxnummer en de fax wordt verstuurd.

 5. Klassement van een reeks ontvangen per fax. Nummer van de reeks intoetsen. Intoetsen faxnummer en de fax wordt verstuurd.

 6. Kalender van volgende week van een reeks ontvangen per fax. Nummer van de reeks intoetsen. Intoetsen faxnummer en de fax wordt verstuurd.

Niet gespeelde wedstrijden

Het gebeurt dat een wedstrijd niet wordt gespeeld of stilgelegd.

U toetst 3 (drie) in.

Vervolgens hebt u de keuze tussen :

 1. Bezoekers afwezig

 2. Thuisploeg afwezig

 3. Wedstrijd stilgelegd

 4. Wedstrijd niet gespeeld

Het systeem herhaalt de gegevens, indien juist bevestigd met 1 (één), om te wijzigen drukt u 0 (nul).

NEEN. Een speler dient, naast vemeld te zijn op de door de federatie bezorgde licentielijst, een officieel identiteitsbewijs met recente foto aan de scheidsrechter kunnen voorleggen. Hiervoor zijn enkel geldig:
- identiteitskaart
- rijbewijs
- paspoort
- niet vervallen bewijs van verlies identiteitskaart met pasfoto
- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIV)

*Uitzondering bij jeugdcategorieën duiveltjes en preminiemen (zie jeugdreglement). 

Een speler die op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft mag deelnemen aan de wedstrijden van het seniorenteam van zijn club.

Een wedstrijd mag niet gespeeld worden zonder scheidsrechter. een wedstrijd mag niet uitgesteld worden wegens afwezigheid van de scheidsrechter. Indien de officieel aangeduide scheidsrechter afwezig is of niet meer in staat is zijn opdracht te vervullen wegens kwetsuur of ziekte, moet een gelegenheidsscheidsrechter zijn plaats innemen. De gelegenheidsscheidsrechter beschikt over alle bevoegdheden, toegekend aan de officiële scheidsrechter.
De scheidsrechter dient vervangen te worden door, in volgorde:
a) een neutrale scheidsrechter
b) een scheidsrechter behorend tot de bezoekende club
c) een scheidsrechter behorend tot de thuisclub
d) een neutraal gelicentieerd lid
e) een gelicentieerd lid behorend tot de bezoekende club
f) een gelicentieerd lid behorend tot de thuisclub
g) een speler van de thuisclub

De gelegenheidsscheidsrechter moet de leiding bij een spelonderbreking steeds aan de laattijdig toegekomen aangeduide scheidsrechter overdragen.

De VZVB heeft verschillende rekeningnummers voor zijn provinciale afdelingen:
 

VZVB AlgemeenBE79 220-0705284-33
VZVB AntwerpenBE54 220-0707191-97
VZVB LimburgBE17 734-0243676-21
VZVB Oost-VlaanderenBE50 220-0705075-18
VZVB Vlaams-BrabantBE32 734-3560184-02
VZVB West-VlaanderenBE86 280-0490639-50

 

Competitiekosten 
Administratiekosten VZVB€ 45,00
Competitierecht per ploeg die deelneemt€ 25,00
Licenties: * 
 • Actief lid

€12,50 per licentie

 • Niet actief lid 
€10,00 per licentie
 • Dame
€12,50 per licentie
 • Jeugdspeler
€5,00 per licentie
 • Scheidsrechter
€6,75 per licentie
 • Commissieleden
€6,75 per licentie
Zaalhuurzaal is vrij te kiezen 
scheidsrechterkosten€16,00 per thuiswedstrijd
verplaatsingsonkosten scheidsrechters€ afh van aantal wedstrijden 


Opmerkingen bij de licenties:

 •  In deze bedragen is telkens de verzekeringspremie inbegrepen
 •  Elk PC beslist jaarlijks tot het heffen van een provinciale toeslag op de licenties.