Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Vlaamse Zaalvoetbalbond respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.vlaamsezaalvoetbalbond.com, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

De huidige, op de website beschikbare versie van de privacyverklaring, is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Vlaamse Zaalvoetbalbond kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van de Vlaamse Zaalvoetbalbond, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een licentieformulier aan de Vlaamse Zaalvoetbalbond verstrekt. De Vlaamse Zaalvoetbalbond kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

 

WAAROM DE VLAAMSE ZAALVOETBALBOND GEGEVENS NODIG HEEFT

De Vlaamse Zaalvoetbalbond verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden en dit om onze werking te optimaliseren en om (potentiële) leden op de hoogte te brengen van de activiteiten van de federatie.

Daarnaast kan de Vlaamse Zaalvoetbalbond uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG DE VLAAMSE ZAALVOETBALBOND GEGEVENS BEWAART

De door de federatie verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald 

DELEN MET ANDEREN

De federatie verkoopt, noch verhuurt, noch least ledenlijsten aan derden.  De federatie kan wel van tijd tot tijd contact met het lid opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor het lid interessant kan zijn.  In die gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden.

 

COOKIES

De Vlaamse Zaalvoetbalbond maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Vlaamse Zaalvoetbalbond te kunnen verstrekken en om haar partners informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De Vlaamse Zaalvoetbalbond heeft hier geen invloed op.

De Vlaamse Zaalvoetbalbond heeft Google geen toestemming gegevens om via de federatie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vlaamsezaalvoetbalbond.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

 

BEVEILIGEN

De Vlaamse Zaalvoetbalbond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@vlaamsezaalvoetbalbond.com

De Vlaamse Zaalvoetbalbond is als volgt te bereiken:

www.vlaamsezaalvoetbalbond.com

Wilselsesteenweg 307

3010 Kessel-Lo

Telefoon: 016/44.77.94

E-mailadres: info@vlaamsezaalvoetbalbond.com