Bijscholing

Ben je lid van een sportclub en wil je graag u kennis bijschaven, onderstaande organisaties organiseren meermaals per jaar verschillende interessante bijscholingen. Het is zeker de moeite waard om hun kalenders een door te nemen.

Sporttechnische bijscholingen 

  • VTS Plus

VTS plus biedt bijscholingen aan in sporttakoverschrijdende onderwerpen om zo trainers over heel Vlaanderen de kans te geven zich blijven bij te scholen. Zij willen ook een platform aanbieden aan trainers om met andere trainers en docenten in dialoog te treden over actuele thema's. Enkele voorbeeld thema's waarrond VTS plus bijscholingen organiseert zijn: Multi skillz, Time out tegen pesten, taping enzovoort.

  • Vlaamse Trainerschool (VTS)

De Vlaamse trainerschool biedt sportkaderopleidingen aan die u kan terug vinden bij opleidingen Vlaamse Trainersschool. 

Bijscholingen voor bestuursleden 

  • Dynamproject

Sportclubs in Vlaanderen leven grotendeels van de vrijwillige inzet van hun leden en bestuurders. Dit vrijwilligerswerk komt in onze huidige samenleving echter steeds meer onder druk te staan, waardoor ook de toekomst van de georganiseerde sport in gevaar komt. Zo is er een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader van sportclubs op administratief en beheersmatig vlak. De steeds complexere regelgeving, het dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven, ... zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan een praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning in de sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project het hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak.

Een van de hoofdopdrachten van het dynamoproject is bijscholingen organiseren maar daarnaast hebben zij ook een documentatiecentrum en verschillende flyers en gebruiksvriendelijke brochures om zo informatie te verschaffen aan clubs. 

 

  • Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB)

Het ISB is een dienstverlenend kenniscentrum voor het lokaal en regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid in Brussel en Vlaanderen. Zij bieden informatie, duiding, begeleiding en vorming aan iedereen actief in de lokale recreatie- en sportsector. De vormingen die worden aangeboden zijn sporttakoverschrijdend en behandelen vaak maatschappelijke thema's zoals sportparticipatie, armoede en beleidsplanning enzovoort. 

 

  • Internationaal centrum ethiek in de sport (ICES)

Het ICES is een erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch verantwoord sporten. Sinds 2009 heeft ICES als jong centrum via verscheiden projecten heel wat kennis en expertise opgebouwd, instrumenten ontwikkeld en een breed netwerk uitgewerkt. Zij delen deze kennis onder andere aan de hand van verschillende activiteiten en vormingen zoals ouders en clubs één doel en Time out tegen pesten.