Licentieformulieren voortaan te downloaden

De licentieformulieren (formulieren voor het aansluiten van spelers) kunnen voortaan gedownload worden van onze website.  Zo kan je deze zelf afdrukken en gebruiken.  Uiteraard zijn er, indien gewenst, nog wel afgedrukte exemplaren te verkrijgen bij uw provinciaal secretariaat.
De formulieren zijn terug te vinden onder documenten ; spelers, ofwel HIER